IT Administrator - Michael Martedal Vyalih

Lidt info om IHC

 

Det Intelligent Hus
IHC Control
IHC Control Alarm

Hvad er et IHC -anlæg?

IHC står for Intelligent House Control og betyder noget i retning af intelligent styring af huset.

Anlæggene kaldes også intelligente bygningsinstallationer.


Kan et IHC -anlæg installeres i alle huse?

I dag ja, med trådløs tryk, Stikkontakt, Lampeudteg og fjernbetjening
Så i dag er det muligt at installere et trådløs intelligent el anlæg i alle huse, uden at man skal trække en masse ledninger. Dette anlæg gør det f.eks. muligt ved hjælp af en fjernbetjening at styre lyset i huset mens du ser tv.

Stikkontakt, Lampeudteg skal dog have 230V


Fordele ved et IHC -anlæg.

Et IHC -anlæg kan give støre sikkerhed mod bl.a. indbrud, brand, gasudslip og vandspild fra utætte rør.

Du kan spare på udgiften til el, med f.eks. sluk alt.

Du kan tilpasse din elinstallation efter dine egnen ønsker.

Du kan let udbygge IHC -anlægget med nye komponenter, så anlægget er til dels fremtidssikret.
Et IHC -anlæg kan gøre din bolig mere attraktiv, hvis du skal sælge.


Ulemper ved et IHC -anlæg.

Et IHC -anlæg koster mellem 25 og 60 procent, mere end en traditionel elinstallation.

Det tager længere tid at installere anlægget, end en almindelig elinstallation.

Det kræver som regel flere kabler.
SWnet anbefaler Preut El Teknik, til at lave din el-installation.
Det Intelligent Hus
IHC Control
IHC Control Alarm