IT Administrator - Michael Martedal Vyalih

Cannabis olie mod ADHD


ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder en mental tilstand der påvirke et barn i en sådan grad, at det forårsager problemer med fokusering, sandsynligvis problemer i skolen, uopmærksomhed og bl.a. manglende evne til at afslutte noget, der er påbegyndt.

Herudover kan ADHD også forårsage hyperaktivitet og i nogle tilfælde aggression, da barnet er i en konstant tilstand af irritation/utilpassethed og har et forhøjet energiniveau. Derfor er det svært for et barn, der lider af ADHD at sidde stille i længere perioder, som fx i skolen. Barnet vil konstant svirre, få sin opmærksomhed distraheret af alle mulige ting og ofte forstyrre resten af klassen.

Kan ADHD kontrolleres?
Ved hjælp af terapi og den rigtige form for aktivitet kan et barn med ADHD udvikle sig og fører et liv så tæt på normalen som muligt.
Den bedste mulighed for de mennesker, der lever med ADHD, er at minimere symptomerne med fx cannabis olie med CBD samt at lære selvkontrol fx gennem fysisk aktivitet og meditation.

ADHD skyldes en kemisk ubalance i hjernens niveau, en ubalance, der næppe kan løses gennem medicin. Desuden er de, der lider af ADHD, tilbøjelige til at udvikle andre psykiske sygdomme, hvorfor ADHD skal tages seriøst og behandles i tide.
Når ADHD er til stede i en persons hjerne, er tegnene høje kortisol niveauer og lave dopamin niveauer.

Kortisol, et såkaldt stress-hormon, spiller en vigtig rolle i vores helbred og trivsel. Når vores kortisol niveauer er gode, føler vi os mentalt stærke, klare og motiverede. Er de lave, har vi en tendens til at føle os forvirrede, apatiske og trætte.

Undersøgelser viser, at høje kortisol niveauer reducerer blodgennemstrømningen og glukoseforsyningen til hjernen, hvilket kan forårsage løbende og pludselige humørsvingninger hele dagen og i nogle tilfælde senere udvikle sig til alvorlig depression.

Over natten kan de høje kortisol niveauer resultere i at personer med ADHD ikke kan slappe ordentligt af og de kan derfor kæmpe med at opnå en ordentlig søvn, hvilket igen kan være med til at fremkalde stress.

Dette kan være med til at forklare den konstante tilstand af irritation og manglende evne til at slappe af og fokusere, hvilket cannabis olie med CBD har vist sig at have en gavnlig effekt på ved at fremkalde en tilstand af ro.
Bl.a. derfor oplever mange mennesker med også at have meget gavn af cannabis olie med CBD mod fx søvnproblemer/søvnbesvær, stress, depression m.m.

Det bedste ved at bruge CBD olie til ADHD er, at dette naturlige kosttilskud ikke har nogle ubehagelige og uønskede bivirkninger.
Det kan ikke gøre en skæv/høj og det er på ingen måde afhængighedsskabende. Det er naturlig ekstrakt fra en plante, du selv kan går ud og plante i haven og havearbejde har faktisk også vist sig at være en naturlig vej til mentalt sundhed.

CBD olie vil heller ikke ændre en persons opfattelsesevne. Faktisk oplever flere at CBD olie er med til at skærpe deres sanser, hvorfor mange også oplever at have lettere ved at fokusere og koncentrere sig. CBD olie kan derfor også bruges til enhver tid i løbet af dagen eller natten.

CBD olie reagerer så godt i vores krop, fordi cannabinoiderne, der findes i cannabis planten, straks binder med den rigtige form for receptorer og genopretter balancen i vores krop på en måde, som ingen medicin kan. Ifølge de seneste undersøgelser kan CBD olie gøre det samme som specialiseret ADHD-medicin, og det er at stimulere produktionen af ​​dopamin og forbedre hjernefunktionen.

Cannabinoiderne, som er de aktive komponenter i cannabis-olie, har således et stort potentiale for at forbedre tilstanden af ​​mental sundhed hos mennesker, der lider af ADHD, hvilket gør dopamin mere tilgængelig for deres hjerner.

Det lave dopamin niveau spiller bl.a. en rolle i mange kropsfunktioner, herunder arbejdshukommelse, motorisk kontrol, koncentration, læring, søvn og humør. Dopamin er afgørende for hjernens belønningssystem. Mennesker med lave dopamin niveauer kan opleve en række symptomer, lige fra en mangel på motivation til en manglende evne til at føle glæde.

Årsagerne til lave dopamin niveauer kan også skyldes andre faktorer som mangler i kosten, stress, lavt aktivitetsniveau, dårlig søvn eller neurologiske problemer. Her har forskning, studier og erfaring fra brugere af cannabis olie med CBD også vist lovende takter. Andre ting som kan have en positiv og gavnlig effekt på lave dopamin niveauer er sund og varieret kost, meditation, motion og deltagelse i underholdende aktiviteter.

Og det bedste ved denne alternative behandling er, at det er sikkert at bruge også for børn, da CBD olie ikke udløser nogen afhængighed eller uønskede psykoaktive virkninger. Dette er blevet bekræftet af WHO i december 2017 og WHO anerkender samtidig, at CBD olie kan have gavn effekt på en række at tilstande/lidelser.

Før i tiden hed ADHD ”damp” – som i en evig dampende elkedel med kogende vand og det CBD olien præcist gør er, at slukke for knappen på elkedlen, så vandet ikke længere koger. Mennesker med ADHD oplever at CBD olien ligesom skruer lidt ned for blusset, så man på den måde ikke længere kører i ”overdrive”, men nu faktisk kan få tingene til at hænge lidt bedre samme.


Tilbage